Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΠΛΟΚΆΡΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η αύξηση των NPLs έως τα μέσα του 2015 δεν επιτρέπουν την χορήγηση δανείων
Η Blackrock θα μπλοκάρει την πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα έως τα μέσα του 2015 σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.
«Όταν θα ανακοινώνονται κεφαλαιακές ζημίες 4,5 ή 5 δισεκ. όπως ορθά εξηγεί τραπεζίτης, όταν τα NPLs θα συνεχίσουν να αυξάνονται περαιτέρω,  δεν είναι δυνατό να μιλάμε για πιστωτική επέκταση.
Η εξέλιξη αυτή είναι δυσμενείς για τις τράπεζες καθώς και το 2014 θα είναι χαμένη χρονιά ενώ από τα μέσα του 2015 και μετά θα πρέπει να αναμένεται αύξηση των δανείων.
Οι τράπεζες πρέπει να χορηγούν δάνεια αλλά δεν μπορεί να δανειοδοτούν την οικονομία όταν τα NPLs αυξάνονται θα πρόκειται για μια επικίνδυνη στρατηγική που η λογική απορρίπτει»
Είναι γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες όπως η Εθνική που θέλει να χορηγήσει δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις π.χ. 3 δισεκ. ευρώ θα έχει πρόβλημα γιατί η Blackrock θα την σταματήσει.
Όμως η Εθνική κόπτεται για την πιστωτική επέκταση και είχε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις στη χορήγηση δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο στόχος της Εθνικής είναι μέσω των 3 δισεκ. να βοηθήσει την κυβέρνηση στην προσπάθεια επίτευξης θετικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.
Την ίδια ώρα που η Εθνική προβάλει το επιχείρημα των 3 δισεκ. δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ίδια ώρα υποβάλλει αίτημα στην Τουρκική Κεντρική Τράπεζα για να αλλάξει ο τρόπος αποτίμησης των στεγαστικών δανείων της Finansbank ώστε με την κίνηση μείωσης του RWAs δηλαδή του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού να βελτιώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Εθνική τράπεζα, εξυπηρετεί τα σχέδια της κυβέρνησης και δεν είναι βέβαιο ότι τα σχέδια αυτά είναι εναρμονισμένα με την Blackrock που θέτει φραγμούς στην πιστωτική επέκταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου