Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Οι αλλαγές στην τσέπη μας από τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Του Σπύρου Δημητρέλη

Επιβαρύνσεις που ξεκινούν από μερικά ευρώ μηνιαίως και αυξάνονται καθώς αυξάνει το εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων φέρνει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Από την άλλη μειώνεται ο φορολογικός λογαριασμός της εκμετάλλευσης ακινήτων μέσω της κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου ενώ στο πλαίσια της προσπάθειας απλοποίησης καταργείται η συλλογή αποδείξεων από την Πρωτοχρονιά του 2014. Ας δούμε όμως τις αλλαγές με αριθμούς.

Παρακράτηση φόρου

Με βάση όσα προβλέπονται στον νέο ΚΦΕ καταργείται από την 1-1-2014 η έκπτωση 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς και συνταξιούχους. Η κατάργηση αυτή ουσιαστικά αυξάνει τη μηνιαία παρακράτηση για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που λάμβάνει μηνιαίως το ποσό των 1.000 ευρώ έχει σήμερα μηνιαία παρακράτηση φόρου ύψους 68,95 ευρώ. Από την Πρωτοχρονιά η μηνιαία παρακράτησή του αυξάνεται στα 70 ευρώ (αύξηση 1,05 ευρώ). Αντίστοιχα ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 2.000 ευρώ έχει σήμερα μηνιαία παρακράτηση φόρου ύψους 356 ευρώ. Από το  νέο έτος η παρακράτηση φόρου αυξάνεται στα 361,42 ευρώ, δηλαδή κατά 5,42 ευρώ. Να σημειωθεί ότι η κατάργηση της έκπτωσης απλώς φέρνει την εξόφληση του συνόλου του φόρου εισοδήματος μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος και στην ουσία δεν σημαίνει πρόσθετη επιβάρυνση αφού και με το σημερινό σύστημα ο φόρος που δεν εισπράττεται κατά την παρακράτηση βεβαιώνεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του μισθωτού και συνταξιούχου.


Ενοίκια

Ελάφρυνση έρχεται για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια μέσω της κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου. Η ελάφρυνση είναι πολύ χαμηλή για όσους έχουν μικρά εισοδήματα από ενοίκια αλλά είναι σημαντική για όσους έχουν υψηλά εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων. Ο συμπληρωματικός φόρος στα ενοίκια είναι σήμερα 1,5% για τις κατοικίες επιφάνειας έως 300 τμ και 3% για το εισόδημα από επαγγελματικούς χώρους και τις κατοικίες άνω των 300 τμ. Η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου συνοδεύεται και από αύξηση το συντελεστή του πρώτου κλιμακίου φορολογίας των ακινήτων από το 10% στο 11% (εφαρμόζεται σε ετήσιο εισόδημα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ). Για να γίνει κατανοητή η ελάφρυνση αρκούν μερικά παραδείγματα. Ας υποθέσουμε ότι ένας φορολογούμενος εκμισθώνει κατοικίες επιφάνειας κάτω των 300 τμ η καθεμιά και εισπράττει συνολικά μισθώματα ύψους 12.000 ευρώ. Με το σημερινό σύστημα καταβάλλει φόρο εισοδήματος 1.200 ευρώ και συμπληρωματικό φόρο 180 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.380 ευρώ. Με το νέο σύστημα θα καταβάλει φόρο εισοδήματος 1.320 ευρώ, δηλαδή 60 ευρώ λιγότερα.

Ας υποθέσουμε ότι ένας άλλος φορολογούμενος εκμισθώνει καταστήματα και εισπράττει ετησίως από αυτά το ποσό των 50.000 ευρώ. Σήμερα καταβάλει φόρο εισοδήματος 13.740 ευρώ και συμπληρωματικό φόρο 412,2 ευρώ, δηλαδή συνολικά 14.152,2 ευρώ. Με το νέο σύστημα θα καταβάλλει το ποσό των 13.860 ευρώ, δηλαδή 292,2 ευρώ λιγότερα.

Προκαταβολή φόρου για ΟΕ,ΕΕ

Ο νέος ΚΦΕ προβλέπει την αύξηση της προκαταβολής φόρου για τις ΟΕ και ΕΕαπό το 55% στο 80%. Αυτό για μια μικρομεσαία επιχείρηση με ετήσια κέρδη 10.000 ευρώ συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση. Με το υφιστάμενο σύστημα προβλέπεται φόρος εισοδήματος ύψους 2.600 ευρώ και προκαταβολή φόρου 55%, δηλαδή άλλα 1.430 ευρώ (σύνολο 4.030 ευρώ).  Με το νέο σύστημα η προκαταβολή φόρου αυξάνεται στα 2.080 ευρώ και ο συνολικός φόρος στα 4.680 ευρώ (επιβάρυνση 650 ευρώ).Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου